Mar-2017

Paper No. Title Author Page No.
1 साहित्यिक अण्णाभाऊ साठेंचे सामाजिक प्रबोधन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन डॉ. राजेंद्र ओ. बेलोकार 1-4
2 साने गुरूजींच्या वाड्.मयावर असलेला गांधीविचारांचा प्रभाव डॉ.परमानंद बावनकुळे 5-9
3 आजच्या बदलत्या कृषी विपणनातील आयाम व महत्व प्रा. राजेश एस. डोंगरे 10-12
4 शहरीकरण व मानवी आरोग्याच्या वाढत्या समस्या : विशेष संदर्भ नागपूर विभाग डॉ. जयंतकुमार एम. मस्के 13-18
5 महिला सक्षमीकरणाची वाटचाल व आव्हाने श्री. मदन जी. प्रधान 19-23
6 चिकीनाल्याच्या डोंगरद-यातील ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थळांचे महत्व प्रा. संजय के. सयाम 24-29
7 भारतीय पर्यटन व्यवसायाचे सांस्कृतिक व धार्मिक घटक प्रा. डॉ.अरूणा अर्जुन मोरे 30-32
8 Adsorption Kinetics And Thermodynamic Studies Of Newly Developed Adsorbent For The Control Of Chromium(Vi) Pollution From Industrial Waste Hunge S.S. 33-40
9 विकास एवं पर्यावरण का समन्वय- महात्मा गाँधी के दर्शन में डॉ0 मकरन्द जायसवाल 41-47
10 आधुनिक हिंदी साहित्य के कथाकार : विष्णु प्रभाकर कु. ज्योती भिमराव जगताप & शैलेंद्र कुमार शुक्ल 48-50
11 लोककथा : निर्मिती आणि ग्रंथसंपदा डॉ. सौ. वीरा मांडवकर 51-55
12 दलित आत्मकथनातील समाजचित्रे व स्त्री जीवन प्रा. संजय केशवराव लाटेलवार 56-58
13 Application Of ICT In Library Service Sunil R. Munjankar 59-61
14 Stress And Mental Health Among Banjara Women Dr. Subhash B. Jadhao 62-66
15 Study Habits Among  The B. Ed. College urban and rural area students – Amravati District Dr.Nilima.Ambadkar 67-71
16 महाराष्ट्रातील अनुसुचीत जातीच्या लोकसंख्येच्या अभिक्षेत्रीय वितरणातील बदल एक भौगोलिक अभ्यास डॉ.व्ही.एन. लाखे & प्रो. डी.बी. दांडेकर 72-75
17 महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाची वाटचाल डॉ रामदास रसाळ 76-79
18 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनात शिक्षकांना येणार्‍या अडचणींचा अभ्यास डॉ. राजेश शंकरराव पत्तीवार 80-82
19 महिला सबलीकरण, जागतिकिकरण आणि प्रसारमाध्यमे डॉ. रामदास रसाळ 83-89
20 जागतिकीकरण, काळा पैसा, सार्वजनिक धोरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परीणाम प्रा. डॉ. पी.एल. ढेंगळे 90-94
21 नवीन लहान राज्याच्या मागण्या : विदर्भ राज्याच्या संदर्भात प्रा. राजू पांडुरंगजी लिपटे 95-97
22 संयुक्त राष्ट्र शांतीसैनिक मोहीमांचा उदय व विकास आणि वाढती भूमिका :एक विश्लेषण प्रा.सचिन एस.वेरूळकर 98-104
23 मर्ढेकरांच्या कवितेतील प्रतिमा : एक शोध डॉ. पद्मरेखा धनकर 105-107
24 शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची सद्य:स्थिती कारणे आणि उपाय दळवे दशरथ राघोजी 108-113
25 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या कार्याचा आढावा मधुकर पिराजी शेळके 114-120
26 ऐतिहासिक तथा धार्मिकतेने नटलेला खोब्रामेंढा प्रा. संजय के. सयाम 121-128
27 महाराष्ट्र राज्यातील वनांची स्थिती भिसे नितीन हनुमंत 129-131
28 स्थूल घरगुती उत्पादन आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम दाभाडे नानासाहेब भाऊसाहेब & डॉ़ भालेराव आर. एम. 132-134
29 Gandhi’s Concept of Gram Swaraj  and Village Devlopment Dr. Sanjay B. Gore 135-138
30 भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनातील महात्मा गांधींच्या विचारांचे योगदान प्रा़ साखळे शरद हिंमतराव 139-141
31 The Startup India Scheme – Strengths, Weaknesses & Remedies Dr. Prashant M. Puranik 142-145
32 Single Woman – Needs Identity Ms. Shital M. Katkamwar & Dr. Sambhaji M. Warkad 146-149
33 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्याचा आढावा एक अभ्यास विलास आबासाहेब नरवडे 150-152
34 महाराष्ट्र राज्य वन विभागाचे वन विकासातील योगदान नितीन हनुमंत भिसे 153-157
35 Acoustical Studies On Molecular Interaction Of Aqueous Ascorbic Acid In Koh Solution At Temperature 293.15K V. G. Dudhe 158-163
Downlod