Dr. Babasaheb Ambedkar’s Global Vision 2019

Paper No. Title Author Page No.
1 Dr. B. R. Ambedkar’s Thoughts On Agriculture In India Dr. Ravindra kanthe & Mr. Ankit M. Shrawankar 1-4
2 भारतरत्न डॉ.बी. आर. आंबेडकर यांचे भारताच्या जडणघडणीमध्ये असलेले योगदान प्रा.प्रविण दिगांबर बोंद्रे 5-9
3 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : शिक्षण विषयक तत्वज्ञान प्रा.डॉ.एच. एस.कुचेकर 10-16
4 बिहार के महादलित मतदाताओ के मत-व्यवहार की नवीन प्रवृतीया एवं डॉ.भीमराव आंबेडकर के राजनीतिक विचार विजय शंकर विक्रम 17-24
Downlod