Vivekanand

Index

 

Sr. No Title Author Page No.
Preface 1
Guest Editor Personal Profile 2-3
1 R.K. NARAYAN’S GHOST STORIES: A CRITIQUE Dr.A.B.Indalkar 4-6
2 महाराष्ट्रातील परधान आदिवासी जमात – संक्षिप्त आढावा प्रा. एन. जे. नागभीडे 7-9
3 छोटया राज्यनिर्मितीचे मुळ प्रादेशिक अस्मिता प्रा. नितीन गायकवाड 10-11
4 महिला सबलीकरणामध्ये औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेची भूमिका डॉ. विकास मोहन सरनाईक 12-14
5 Problems of Teaching Compulsory English Course to Large Classes in Colleges of Dr. B. A. M. University, Aurangabad with special reference to Osmanabad Mr. B. H. Karhade 15-17
6 मानवी हक्क आणि आदिवासींची वंचितता – एक चिंतन प्रा. बैनवाड एस. पी. 18-20
7 Historical Consciousness in Salman Rushdie’s Midnight’s Children Dr. L. V. Bhargande 21-24
8 साहित्य और समाज का सह संबंध डॉ. केशव क्षीरसागर 25-29
9 भारतातील स्त्री मुक्ती चळवळीपुढील आव्हाने प्रा. उगीले माधव उत्तमराव 30-32
10 A Problem of Child Labour in Solapur City Shri. D. M. Shinde 33-36
11 अनुवाद प्रक्रिया स्वरूप आणि समस्या प्रा. राजा निवृत्ती जगताप 37-41
Downlod