Sep – 2017

Paper No. Title Of Paper Author Page No.
1 Challenges Facing The Teachers In Implementation Of CBT (Competency-Based Training) Curriculum In Community College – Sana’a Mr. Shamsan Mahmoud Hamoud Al-Hussaini & Dr. Shobhana Joshi 1-8
2 Economic Impact Of Human Health On Rural Households: A Case Study Dr. P. Periyasamy & Dr. K. Govindarajalu 9-20
3 A  Study On Impact Of Remonetisation To Indian Economy Prof. Ajit V. Khajgiwale 21-27
4 भारतीय राज्यव्यवस्था, धार्मीकता आणि सामजिक संरचना: बदल आणि प्रश्न प्रा. राजू पांडूरंगजी लिपटे 28-29
5 Whitman’s ‘Leaves Of Grass’: The Epic Of America Dr. P. N. Meshram 30-33
6 Juridical Personality Of Rivers: Its Governance And Implications Nabasmita Bordoloi,  & Prof. Sujit Sikidar 34-36
7 Female’s Identity Vs. The Patriarchal World In Ibsen`S Hedda Gabler Mr. Ibrahim Abdu Mohammed Maslamani 37-39
8 Globalization And Indian’s National Security Dr.Arvind Kumar 40-43
9 ग्रामपंचायतीमधील नवीन सुधारणा – 2017 प्रा.डॉ. एच्.ए्स.कुचेकर 44-48
10 “Pass Book To Passwords- An Evolution Of Personal Banking Services By Uttarakhand Gramin Bank In Dehra Dun Region” Mini Mehta, Dr. Deepak Sahni & Dr. Suman Vij 49-57
11 चंद्रपूर जिल्ह्यातील भूमी पोषण क्षमता डॉ. डी. ए. पारधी आणि प्रा. सचिन पी. भसारकर 58-61
12 भारतातील खोती पध्दत, महार वतने, सावकारी पध्दत आणि कामगार कल्याण विषयक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका प्रा.जी.ए.शंभरकर 62-65
13 नागपूर विभागातील वाहतूक व दळणवळणाच्या साधनांचा विकास व शहरीकरण डॉ. जयंतकुमार एम. मस्के 66-70
14 भंडारा जिल्हयातील उद्योजकता विकास कार्यक्रम व महिला उद्योजक श्री. मदन जी. प्रधान 71-76
15 व्यसनाधिनता एक सामाजिक समस्या प्रा. डॉ. व्ही. जी. चव्हाण 77-81
16 डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतातील जलसंधारण विकास प्रा.जी.ए.शंभरकर 82-84
17 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ : संक्षिप्त परिचय प्रा.दिलीप गोविंदा पाटील 85-89
18 Rural Education And Village Development Dr. Devendra R. Bhagat 90-94
19 Treatment Of Love And Betrayal In The Plays Of Shakespeare S. K. Singh 95-100
20 Impact Of Big Data On Social Media Sadia Parvez 101-106
21 Total Quality Management (TQM) In Teacher Education Dr Shashikant Yadav 107-110
22 Evaluation Of Soil Samples From Different Areas Of Chandrapur (M.S.) V. D. Umare 111-115
23 Employment Opportunity Through SGSY- Shgs In West Bengal With Special Reference To Purba  Medinipur District Dr. Swapan Kumar Barman 116-120
24 Teaching And Learning English Language Through Literature: The Case Of Teaching English In The Under Graduate Level In Yemen Mr. Hussein Ahmed Abdo Rajhy 121-126
25 The Relationship Between Knowledge Economy And Human Resources Development Mr. Sultan Mohammed Gaber Abohadi & Dr. Ganesh V. Shetkar 127-132
26 To Study Of Myopic Visually Handicapped Adolescent. Regarding Intelligence And Acedemic Achievements Dr. S.P. Lohi (Rokde) 133-136
27 Women’s Work Participation And Empowerment- An Analysis Ankita Tripathi 137-143
28 शिक्षक- प्रशिक्षणातील ‘आंतरवासिता’ प्रात्यक्षिक अंमलबजावणीचा अभ्यास डॉ. विजया पाटील 144-149
29 Financial Inclusion In India: Problems And Prospects Dr. Inderjit Singh 150-160
30 अंबाजोगाई तालुक्यातील दारिद्रय रेषेखाली येणाÚया कुटूंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणात येणाÚया समस्यांचा अभ्यास गित्ते त्रिंबक गोंविद & डॉ.अंधारे एस.जी. 161-163
31 एल. आय. सी. काळाची गरज डॉ.के. बी. मोहरीर & सुमिता एस. चिटमलवार 164-168
32 सार्वजनिक आरोग्य : एक अभ्यास सोनल फुलसिंग जाधव & मधुकर पिराजी शेळके 169-173
33 कृषी क्षेत्रातील माहिती व दळणळण तंत्रज्ञानाच्या (आय.सी.टी.) वापराचे महत्त्व :  एक अभ्यास प्रविण साहेबराव शिंगणे 174-179
34 Entrepreneurship Development In India Prof. Dr. Sunil G. Naranje 180-183
35 गडचिरोली जिल्ह्यातील वरिष्ठ महाविद्यायालयीन शिक्षकांची राजकीय जागृती भगवान व्ही. धोटे 184-187
36 भारतीय समाज जात आणि लिंग विषयक असमानता प्रा. सुधाकर माटे 188-190
37 Lowest Among The Low:Status Of Scavengers In Contemporary India Ruchi Awasthi 191-199
38 बीसवी सदी के अंतिम दशक के हिंदी उपन्यासों में दलित चेतना प्रा.जाधव ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब 200-203
39 A Study Of Innovative Pedagogies To Enhance Teaching Learning Process Dr Resham Chopra & Dr  Swapna Pillai 204-208
40 E-Commerce: A New Way Of Business Trasaction Dr. Rahul Sawlikar 209-213
41 तुगलक सुल्तान और हिंदू मनीष त्रिपाठी 214-217
42 मेळघाट विभागातील आदिवासींचा रोजगार स्थलांतर यामुळे त्यांच्या सामाजिक स्थितींवर होणारा परिणाम प्रा. डॉ. एम.बी.शेळके 218-223
43 मन्नेरवारलु जनजाति में सामाजिक परिवर्तन : एक अध्ययन (नांदेड जिले के विशेष संदर्भ में) एम.बी.येरकलवार 224-230
44 मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसब की भूमिका प्रवीण पाठक 231-237
45 नक्सलवाद : समस्या एवम् समाधान नेमीचंद पालीवाल 238-244
46 Labour Migration And Recruitment In Tea Garden Of Assam Dr. Putul Borah 245-250
47 ENLIGHTENMENT with ‘e-PEDAGOGY’ (With special reference to Higher Education) Dr. Rashmi Singh, Dr. Vikas Singh 251-256
48 महाराष्ट्रातील बिगर – कृषी सहकारी पतसंस्था; वाटचाल, आव्हाने आणि उपाय श्री जगपात बी.एस. & ढाकणे संदीप अण्णासाहेब 257-261
49 Identification of Areas for Implementation of Lean to Eliminate Sand Inclusion Defect in Cast Iron Castings V. S. Deshmukh, Dr. S.S.Sarda 262-266
Downlod