Jun-2017

Paper No. Title Author Page No.
1 21वीं सदी एवं अस्पृष्यता डॉ. मकरन्द जायसवाल 1-6
2 शिक्षा का भूमंडलीकरण : एक समीक्षात्मक अध्ययन डा0 अनिल कुमार मिश्र 7-10
3 जाहिरात संस्थेची जाहीरात व्यवस्थापनात गरज प्रा. राजेश एस. डोंगरे 11-13
4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला नेतृत्व व वास्तविकता डॉ. एन आर चिमुरकर 14-17
5 Extroversion and Introversion: A comparative study of cast and culture among college students Dinesh R. Jaronde 18-21
6 The Ethical Issues in Accounting- What Yet and How Long? Dr. Kajalbaran Jana 22-25
7 A Study On Local Body Elections In Tamil Nadu S. Mohan & Dr.D. Ramakrishnan 26-31
8 The Effectiveness Of E- Banking Environment In Customer Life Service An Empircal Study J Murali Krishnan 32-41
9 महाराष्ट्र राज्यातील दुग्धव्यवसाय : एक अभ्यास वर्षा दामोधर शिंदे & मधुकर पिराजी शेळके 42-47
10 महाराष्ट्रातील दारिद्र्य-एक आढावा ज्योती मच्छिंद्र कांबळे 48-52
11 महाराष्ट्रातील रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे योगदान विलास आबासाहेब नरवडे 53-57
12 Analysis Of Parliamentary Elections (2014) In Punjab Dr. Neeru Sharma 58-69
13 महिला सशक्तिकरण : गांधी जी के विचार डॉ राजीव कुमार 70-75
14 पंचायतराज व्यवस्थेमधील महिलांची स्थिती : एक आढावा प्रा.डॉ. राजेंद्र सदाशिव मुद्दमवार 76-77
15 शैक्षणिक तंत्रज्ञान : शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाचे प्रभावी साधन श्री. प्रफुल एस. सिडाम 78-82
16 आधारभूत संरचनेचे आर्थिक विकासातील महत्व आणि भारतातील ऊर्जा आधार संरचना प्रा. एस. एम. कोल्हापूरे, प्रा. डॉ. वाय. एस. गायकवाड 83-88
17 Social Media Marketing Dr. H. M. Kamdi 89-94
18 Symbolic Applications On Legacy Data In Libraries Prof. Vijay Malekar, Dr. D. W. Deote 95-100
19 The Effective Communication Process – The Life Blood Of The Organization Dr. Prashant M. Puranik 101-103
20 स्मरण प्रतिमान व संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमानाची माध्यमिक स्तरावर परिणामकारकता -एक प्रायोगिक अध्ययन आर. एम. माणुसमारे 104-107
21 Chronic Mass Poverty in India – a Social Perspective Balasaheb A. Sarate 108-115
22 कुसुमाग्रजांच्या प्रेमकाव्यातील अंतरंग प्रा. संतोष सदाशिव देठे 116-119
23 Maharashtra: A Global Health Destination Prof. Dr. Sadashiv Laxman Shiragave & Mrs. Rupali M. Patil 120-127
24 A Study On Work-Life Balance Of Married Working Women With Reference To Co-Operative Banks, Solapur Prof. Pedda Nagaratna  S. 128-135
25 Information Need And Access Pattern Of Homoeopathic Teachers Of Bharatesh Homoeopathic Medical College: A Study Mrs. Sunita S. Patil & Dr. Maranna .O. 136-140
26 शेती विकासातील संबंधीत सार्वजनिक कंपन्या प्रा. डॉ. एस.एल. शिरगावे & शेख कमरुन्निसा अ.हमीद 141-145
27 कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील सामाजिकता प्रा. संतोष सदाशिव देठे 146-149
28 A Study of ‘corporate governance’ effectiveness through Board Structure Dr. Sadashiv L. Shiragave, Mr. Sanjay P. Parab 150-161
29 India’s Internal Security : Conceptual Perspective Dr. Arvind  Kumar 162-169
30 अंगणवाडीत जाणाऱ्या व किंडरगार्डनमध्ये जाणाऱ्या मुलांचा भाषाविकासाचा तुलनात्मक अभ्यास प्रा. सविता आप्पासाहेब लोखंडे & डॉ. बालाजी रंगनाथराव लाहोरकर 170-174
31 ग्रामीण विकासातील महात्मा गांधीजींचे योगदान डॉ. रामदास तु. कुलसंगे 175-178
32 घरगुती हिंसा एक समस्या डॉ. किशोर उत्तमराव राऊत 179-183
33 बी.एड. कॉलेज मध्ये सूक्ष्माध्यापनापूर्वी आयोजलेल्या पाद्यपुस्तक ओळख या उपक्रमाच्या परिणामकारकतेचा चिकित्सक अभ्यास प्रा. सविता आप्पासाहेब लोखंडे & डॉ. बालाजी रंगनाथराव लाहोरकर 184-188
34 Professional Development Programme: Developing Coping Skills in Adolescents Dr. Rashmi Singh 189-192
35 बीड जिल्ह्यातील जि.प.प्रा.शाळेत शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या साधनांची उपलब्धता एक अभ्यास गित्ते त्रिंबक गोविंद & डॉ.अंधारे एस.जी. 193-195
36 Quality Function Deployment Implementation for Characteristics Identification to Prevent Sand Inclusion Defect in Cast Iron Castings V. S. Deshmukh, Dr. S.S.Sarda 196-199
Downlod