Jun-2015

Paper No. Title Author Page No.
1 भारतातील शहरीकरण व त्यांचे दुष्परिणाम लेखक डॉ. आनंद के.भोयर 1 – 5
2 चौदावा वित्त आयोग व केंद्र राज्य शासन डॉ. बैजु प्रकाश सोमलकर 6 – 9
3 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील अडचणी व उपाययोजना डॉ. प्रशांत म. पुराणीक 10 – 15
4 संत साहित्यातील सामाजिकता प्रा.डॉ.मीनाक्षी दरणे 16 – 20
5 Food Processing Industry in India : Growth, Problems and Remedies Prof. S.M. Kolhapure 21 – 29
6 योगिराज वाघमारे यांच्या कादंबर्यामधून प्रकट झालेली दलित वेदना डॉ.रामलीला सुदामराव पवार 30 – 34
7 विपणनाचे बदलते स्वरूप व रोजगाराच्या संधी प्रा. राजेश सुधाकर डोंगरे 35 – 38
8 1935 च्या कायद्याबाबत ब्रिटिशांचा व भारतीयांचा दृष्टीकोन – एक चिकित्सक अभ्यास प्रा. संजय उत्तमराव उगेमुगे 39 – 43
9 आद्य समाज क्रांतिकारक श्री गोविंदप्रभू प्रा. डॉ. सौ. वीरा मांडवकर 44 – 49
10 युवाओं को भटकाता मादक द्रव्यो का दुरुपयोग डॉ.मकरन्द जायसवाल 50 – 54
11 राष्ट्रवादी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्रा.डॉ.रवींद्र मुरमाडे 55 – 57
12 अंबाजोगाई तालुक्यातील लिंग गुणोत्तर प्रमाणाचा अभ्यास प्रा.शीतल नरसिंग पुरी 58 – 61
Downlod