Dr. Babasaheb Ambedkar’s Global Vision 2018

Paper No. Title Author Page No.
1 Socio-Political Vision Of Dr. Ambedkar Dr. Devendra R. Bhagat 1-6
2 Dr.B.R.Ambedkar Role In Constitutional Rights Of Womens Empowerment In India G.SAKTHIVEL 7-10
3 Has Babasaheb’s Principles Of Social Justice Reached The ‘Depressed Classes’ Of Cachar? Ruman Sutradhar 11-17
4 Dr. B.R. Ambedkar: A Man With Courage Ms. Rinku 18-21
5 Dr. B. R. Ambedkar Education Policy In India Prof. Dilip D. Virutkar 22-26
6 Dr. Babasaheb Ambedkar’s Views On Indian Agriculture Policy Mr.Vinod M.Badwaik 27-30
7 Dr. B.R. Ambedkar’s Vision On Land  Reforms And Agricultural Development Dr. Sanjiv K. Nimbalkar 31-35
8 Dr. B R Ambedkar: Social Reformer Ms. Gagandeep Kaur 36-40
9 Dr.B. R.Ambedkar: The Pioneer Of India Dr. S. B. Mohitkar 41-45
10 An Important Role Of Dr. B. R. Ambedkar Dr. Swapan Kumar Barman 46-48
11 Dr. Ambedkar’sidea’s of welfare economy and Globalization Dr. Rajesh Gaidhani 49-51
12 Impact of Dr. Babasaheb Ambedkar’s invaluable work for the eradication of untouchability on Mulkraj Anand and Arundhati Roy Prof. Vinod Manoharrao Kukade 52-54
13 Dr. Babasaheb Ambedkar Vision of Social Justice: Empowered India Sanjay P. Ramteke 55-59
51 डॉ.आंबेडकर ज्ञानाचा सागर व स्त्री स्वातंत्र्य प्राचार्य डॉ.एस.के.खंगार 101-102
52 मराठीतील दलित-आंबेडकरवादी मराठी कथेतील विद्रोह प्रा. बादलशहा डोमाजी चव्हाण 103-107
53 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार प्रा.स्वप्नील एस.बोबडे 108-110
54 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादविषयक विचारांची समर्पकता प्रा. संतोष भावार्थे 111-113
55 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरह्यांचे स्त्री विषयक कार्य आणि मानवमुक्ती लढ्यात विदर्भातील दलित स्त्रियांचे योगदान डॉ. व्ही.एन. लाखे & प्रा.कु.दिपाली दांडेकर 114-116
56 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक सुधारणेतील योगदान प्रा. सिद्धार्थ नारायण वाकुडे 117-119
57 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्त्री विषयक चिंतन प्रा.डॉ.संजय गोरे 120-122
58 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर-शिक्षणतज्ञ डॉ.राजेश शंकरराव पत्तीवार 123-126
59 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानी भारतीय कामगारांसाठी केलेले ऐतिहासिक कार्य डॉ. प्रकाश आर.शेंडे 127-129
60 डॉ. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारप्रबोधक पत्रावारिता : एक दृष्टीक्षेप डॉ. कैलाश भानुदास यादव 130-135
61 वृत्तपञसृष्टी आजची आणि पञकारिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रा. डॉ. धनराज खानोरकर 136-144
62 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का संवैधानिक दृष्टीक्षेप प्रा. डॉ. रवींद्रनाथ माधव पाटील 145-150
63 हिंदु कोड बिलातील सुधारणा प्रा. वर्षा अ.तिडके (शानिवारे) 151-152
64 स्त्री उत्थानात डॉ.बाबासाहेबांचे योगदान प्रा.सतीश एस.कर्णासे 153-154
65 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शिक्षण विषयक विचार प्रा.डॉ.अभय श्रीहरी लाडके 155-158
66 हिंदू कोड बिल व स्त्री कल्याण प्रा.प्रज्ञा एस.वनामाली 159-162
67 डॉ.बी.आर.आंबेडकर आणि शैक्षणिक क्रांती प्रा.अजय व्ही.निंबाळकर 163-164
68 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : लेखनशैली प्रा.यादवराव रा.गहाणे 165-169
69 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शिक्षण विषयक विचार व कार्य डॉ.पुरुषोत्तम माहोरे 170172
Downlod