Trends And Innovations In Gandhian Thought-II

Paper No. Title Author Page No.
1 महात्मा गांधीचे ग्रामीण विकासविषयक तत्वज्ञान डॉ. अनिल ना. पाटील 1-3
2 महात्मा गांधीजी का तत्वज्ञान और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन प्रा.डॉ. जी.ए. शंभरकर 4-6
3 महात्मा गांधीची ग्रामविकासाची संकल्पना व दृष्टिकोन प्रा. डॉ. संजय गोरे 7-9
4 ग्रामीण विकास आणि गांधीवादी विचारधारा प्रा. डॉ. नंदाजी सातपूते 10-12
5 गांधी विचार – एक परिप्रेक्ष्य प्रा. राजेश एस. डोंगरे 13-15
6 वर्ण, जाती व अस्पृश्यता निर्मूलण : महात्मा गांधीजींची भूमिका प्रा. डॉ. व्ही.व्ही. लाडे 16-21
7 महात्मा गांधींचे शिक्षण विषयक विचार डॉ. पी. बी. पगारे 22-24
8 महात्मा गांधी : सामाजिक न्याय की अवधारणा नेमीचंद पालीवाल 25-28
9 असहकार आंदोलन :एक राष्ट्रव्यापी चळवळ डॉ.भुषण रा.बंड 29-32
10 गांधीवाद आणि साम्यवाद : विश्लेषण आणि अभ्यास प्रा. राजू पांडूरंगजी लिपटे 33-35
11 ग्रामीण विकास मी महात्मा गांधी के विचार : एक अध्ययन डॉ.अनिल म.तिरकर 36-41
Downlod