National Conference On “Deshiwad in Marathi, Hindi & English Literature”On Date : 23rd Sep., 2017

अनुक्रमणिका
अ.नं. निबंधाचे नाव संशोधक पान क्र.
1 देशीवाद संकल्पना व स्वरूप प्रा. रुपाली शिंदे 10-16
2 देशीवाद इतिहास आणि परंपरा डॉ. उदय जाधव 17-23
3 कादंबरी साहित्यातील देशीवाद डॉ. रमेश पोळ 24-28
4 देशीवादी मूल्यविचार डॉ. अशोक तवर 29-35
5 प्रभावी समीक्षा-देशीवाद अथवा देशीयता डॉ. डांगे, डॉ. नावडकर 36-40
6 ‘जोहार’ कादंबरीतील देशीवाद डॉ. एकनाथ आळवेकर 41-43
7 देशीवाद एक विचार प्रा.एस.बी.डफळापूरकर 44-46
8 देशीवाद आणि जागतिकीकरण प्रा.लक्ष्मण बोराटे 47-51
9 मराठी साहित्यातील देशीवादाची स्थित्यंतरे प्रा.शहाजी पारसे 52-55
10 देशीवाद एक साहित्यसिद्धांत डॉ. सविता व्हटकर 57-59
11 देशीवाद स्वरूप आणि संकल्पना डॉ. प्रतिभा पाटणे 60-63
12 देशीवाद संकल्पना व स्वरूप डॉ. अनिल बांगर 64-72
13 कादंबरी साहित्यातील देशीवाद डॉ. लिंगायत विशाल 73-78
14 मराठी साहित्यातील देशीवादाची परंपरा श्री लक्ष्मण साठे 79-85
15 देशीवाद : संकल्पना व स्वरूप प्रा.महेश सोनावणे 86-91
16 राश्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे देशीवादाचे विचार प्रा.अनंता कस्तुरे 92-97
17 मराठी साहित्यातील देशीवादाचे स्वरूप प्रा.प्रदीप पाटील, प्रा. नरळे 98-103
18 देशीवाद एक नवी समीक्षा कु. साजिदा आरवाडे 104-106
19 भालचंद्र नेमाडे यांचा देशीवाद डॉ. शशिकला रणदिवे 107-112
20 देशीवाद : संकल्पना व स्वरूप प्रा. अशोक शेलार 113-116
21 आदिवासी कविता आणि देशीवाद प्रा.गवळी रघुनाथ 117-122
22 मराठी कादंबरीतील कथनाची देशी परंपरा निलेश शेळके 123-128
23 देशीवाद रुप संरचना कु. शीतल सालवाडगी 129-133
24 संतोश पद्माकर पवार यांच्या कवितेतील देशीयता प्रा.प्रविण भोसले 134-139
25 मंगेश नारायण काळे यांच्या कवितेतील देशीयता प्रा.वामन सरगर 140-144
26 देशीवाद आणि ब बळीचा डॉ. मल्हारी मसलखांब 145-150
27 देशीवाद समाज, धर्म आणि संस्कृती…. प्रा. मनीषा पाटील 151-156
28 दत्ता भगत यांच्या निवडक एकांकिकातील देशीवाद प्रा.माणिक वांगीकर 157-162
29 देशीवाद संकल्पना आणि मराठी अभ्यासकांची भूमिका डॉ. संभाजी पाटील 163-168
30 महेश एलकुंचवार यांच्या नाटकातील देशीवाद श्री नामदेव पाटील 169-171
31 कल्पना दुधाळ यांच्या कवितेतील देशीवाद प्रा.सुतार बी.ए. 172-174
32 ज्ञानेष्वरी – ‘देशीकार लेणे’ डॉ. महेश गायकवाड 175-181
33 बहिणाबाई चौधरी यांच्या कवितेतील देशीवाद प्रा.सौ. विजया पवार 182-185
34 साखर उद्योगातील देशीवादाचा हुंकार-शिदोरी प्रा.राजाराम पाटील 186-187
35 हिंदी साहित्य में देशीवाद डॉ. बाजीराव शेलार 188-191
36 देशीवाद और उसके तत्त्व प्रा.जयवंत जाधव 192-195
37 देशीवाद और राष्ट्रवाद प्रा.नरेंद्र फडतरे 196-198
38 हिंदी उपन्यास और देषजता डॉ. गिरीश काशीद 199-205
39 देशीवाद संकल्पना एवं स्वरूप प्रा.माधुरी पाटील 206-209
40 भारतीय संत साहित्य में देशीवाद प्रा. वैशाली शिंदे 210-213
41 देशी संस्कारों का दस्तऐवज- कहॉं गए घर डॉ. दीपक तुपे 214-217
42 Bringing Modernity Home:Nativism and its Antecedents in India Prachy Gurjarpadhye 218-227
43 Nativism in A. K. Ramanujan’s  Landscape Poems Dr.L. A.  Patil 228-231
44 Nativistic Imagery in Rabindranath Tagore’s  Stray Birds Dr. P.A.Patil 232-235
45 Nativism in V.S. Naipaul’s‘A Bend in the River’ Dr. S.I. Noorani 236-240
46 Nativism in Indian And African American English Literature Dr. D.G.Ghodake 241-243
47 Nativism in Selected Indian English Novels Dr. Pradnyashilee Sawai 244-247
48 Nativism: Concept and Nature Rajesh Shrikhande 248-250
49 Nativistic urge in Rangit Hokotes The Cartographers Apprentice and other Poems Mr. Lohar Prashant 251-254
50 Nativistic Discourse in  Select Pomes of Nissim Ezekiel Mr. Shrikant Ruikar 255-258
51 Nativism in the Novels of Jean Rhys and Jamaica Kincid Mr. Jadhav Nitin 259-263
52 Element of Nativism in Leo Tolstoy’s The Grain That Was Like an Egg Dr. Suresh Patil 264-267
53 Element of Nativism in Sarojini Naidu’s Poems Mr. Suresh Shelar 268-272
54 देशीवाद : संकल्पना व स्वरूप श्री. सुखदेव नारायण एकल & रेखा काशिनाथ पसाले 273-276
55 स्त्री लोकगीतामधून उमटणारी देशीयता प्रा. डॉ. अतुल नारायण चौरे 277-281
56 भारतातील देशिवादाचे समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून विश्लेषण कु.तृप्ती शिवाजीराव 282-286
57 देशीवाद : संकल्पना आणि सिद्धांत प्रा.डॉ.सागर अशोक लटके 287-290
58 देशीवाद और ऑचलिकता : संकल्पना तथा स्वरूप डॉ.भरत सगरे 291-293
59 Nativism: Theory and Praxis Mr. Tanaji Sukhadeo Kamble 294-297
60 देशीवाद : संकल्पना व स्वरूप श्री.विलास सखाराम सुर्वे 298-299
61 श्री.व्यंकटेश माडगूळकरांच्या कथेतील देशीवाद श्री.रवींद्र भगवान पाटील 300-304
62 Nativism In Mahesh Elkunchwar’s Reflection Mr. Sunil Gajanan  & Dr. Jaywant Ambadas Mhetre. 305-307
63 Topic: -Adiga’sNativismIn The White Tiger Miss. Rameshwari Jaysing Ambawade 308-310

 

Downlod